Now showing items 1-2 of 2

  • Divergenční metody ve statistických separacích 

   Author: Bouř Petr; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Kučera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-17)
  • Konvoluční neuronové sítě v částicové fyzice 

   Author: Kubů Miroslav; Supervisor: Bouř Petr; Opponent: Kůs Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Analýza dat v částicové fyzice zahrnuje komplexní klasiťikační úlohy. Ty jsou v současnosti často řešeny speciťickými metodami strojového učení, jako jsou například hluboké neuronové sítě. Klíčové problémy identiťikace ...