Now showing items 1-9 of 9

  • Detekce anomálií v grafech 

   Author: Šiková Hana; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Pro zaznamenání vztahů mezi zkoumanými objekty se dnes s oblibou využívají grafy a sítě. Ať již jde o sociální sítě, logistiku či internet, grafová struktura přináší zásadní výhodu v dokumentaci vztahů mezi jednotlivými ...
  • Geometrické vlastnosti množin vzniklých metodou řezu a projekce 

   Author: Svobodová Helena; Supervisor: Pelantová Edita; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
  • Implementace algebraických operací s řetězcovými zlomky v systému SageMath 

   Author: Kovář Miroslav; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   V této práci předkládáme přehled základní teorie řetězových zlomků a shrnutí vývoje výzkumu v oblasti algoritmů pro algebraické operace s řetězovými zlomky. Popisujeme jeden z těchto algoritmů, známý jako Gosperův algoritmus. ...
  • Palindromická a antipalindromická délka slov 

   Author: Ondřej Kadlec; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Florian Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce zkoumá palindromy a antipalindromy ve slovech, přesněji řečeno tzv. palindromickou a antipalindromickou délku slov. Palindromická (antipalindromická) délka konečného slova w je definovaná jako minimální počet ...
  • Palindromy ve slovech kódujících výměnu tří intervalů 

   Author: Kadlec Ondřej; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Masáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato práce se zabývá palindromy ve slovech kódujících výměnu 3 intervalů (tzv. 3iet slova). V praktické části je popsán výpočetní program sloužící k nalezení počtu všech palindromů délky maximálně n ve 3iet slovech. V ...
  • Redundance v číselných systémech 

   Author: Vlašic Oldřich; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   V této práci budeme zkoumat lineární číselné soustavy. Na začátek uvedeme někter é výsledky o balancované dvojkové soustavě. Pak se budeme zabývat Fibonacciho číselnou soustavou nad abecedou {0, 1, 2}. Ukážeme kritérium ...
  • Reprezentace přirozených čísel v lineárních rekurentních systémech 

   Author: Al-Qadasi Ekhlas Sultan Mohammed; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Dombek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Stromy palindromů v nekonečných slovech 

   Author: Galeeva Alina; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Hejda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Voronoiova dláždění a Cut-and-Project množiny 

   Author: Šubert Eduard; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Masáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)