Now showing items 1-1 of 1

  • Nové přístupy k metaučení v regresním modelování 

   Author: Aleš Neoral; Supervisor: Kalina Jan; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-24)
   Metaučení se stává důležitou metodologií pro extrakci znalostí z dostupných trénovacích dat na nová (nezávislá) data. Zatím ale na tohle téma nebylo napsáno mnoho teorie a chybí také i praktické výpočty. Tato diplomová ...