Now showing items 1-1 of 1

  • Rozhodování v ultimátní hře pod vlivem emocí 

   Author: Černecka Anastasija; Supervisor: Guy Tatiana Valentine; Opponent: Homolová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Práce se zaměřuje na normativní rozhodování v ultimátní hře s přihlédnutím k vlivu emocí. Jeden z hráčů je modelován prostřednictvím Markovského rozhodovacího procesu. Navržená funkce zisku se skládá ze dvou členů: ...