Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování nenewtonovského proudění pomocí Lattice-Boltzmannovy metody ve 2D 

   Author: Čala Adam; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Eichler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   V této práci je shrnut základní matematický aparát, který je používán při popisu proudění kapaliny. Jsou klasifikovány nenewtonovské kapaliny a uvedeny jejich modely. Jsou ukázány základní techniky odvozování Lattice-Boltzmannovy ...