Now showing items 1-2 of 1

    duplex steel,residual stresses,preferred orientation,rolling,four point bending (1)
    duplexní ocel,zbytková napětí,textura,válcování,čtyřbodový ohyb (1)