Now showing items 1-5 of 5

  • Struktura nukleonu v termodynamickém přiblížení 

   Author: Ferencz Lukáš; Supervisor: Závada Petr; Opponent: Šumbera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studium polarizace J/psi na experimentu ATLAS 

   Author: Novotný Radek; Supervisor: Vrba Václav; Opponent: Závada Petr
   Tato práce je věnována měření vlastností těžkých kvarkonií v proton-protonových srážkách při enegrii ?s = 13 TeV využívající data z dimionových událostí měřených na detektoru ATLAS, jenž se nachází na Velkém hardonovém ...
  • Studium produkce hadronů s velkými pT v interakcích na nukleonových a jaderných terčících 

   Author: Křelina Michal; Supervisor: Nemčík Ján; Opponent: Závada Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studium vlastností dipolové amplitudy rozptylu použitím Balitsky-Kovchegovovy evoluční rovnice 

   Author: Matas Marek; Supervisor: Čepila Jan; Opponent: Závada Petr
   Je známo, že hadronové strukturní funkce vykazují prudký nárůst počtu gluonů v oblasti malých Bjorkenových x. Prudký nárůst počtu gluonů je důsledkem BFKL evoluční rovnice. Ovšem experimentální data ukazují menší počet ...
  • Vliv nefaktorizovatelnosti svazku na stanovení luminozity v experimentu ALICE 

   Author: Jan Půček; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Závada Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Luminozita je na experimentu ALICE stanovena pomocí referenčního účinného průřezu změřeného ve van der Meer (vdM) skenech. VdM sken předpokládá faktorizovatelnost distribuce balíku do dvou nezávislých směrů. Pokud jsou ...