Now showing items 1-1 of 1

  • Popis pohybu davu v komplexních situacích 

   Author: Džabarjan Marina; Supervisor: Vacková Jana; Opponent: Krbálek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Tato bakalářská práce se snaží shrnout hlavní dosavadní výstupy v oblasti výzkumu chodeckých proudů. Nejdříve jsou popsané přístupy, několik existujících modelu a také zásadní jevy, ke kterým dochází při interakci vícero ...