Now showing items 1-1 of 1

  • Metody matematického modelování ve finančních trzích 

   Author: Prokš Martin; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
   Tato Bakalářská práce se zabývá základním matematickým aparátem používaným v ekonofyzice. Jsou zde shrnuty fraktály, teorie pravděpodobnosti a stochastický počet. Jako aplikace stochastického počtu je uvedena Black-Scholesova ...