Now showing items 1-1 of 1

  • Kinetické modelování lunárního chvostu ve slunečním větru 

   Author: Tichák Michal; Supervisor: Hellinger Petr; Opponent: Šebek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V předložené práci jsou studovány kinetické jevy v lunárním chvostu za použití hybridního numerického CAM-CL algoritmu, kde jsou protony simulovány jako částice a elektrony jako nabitá tekutina. Jsou prezentovány výsledky ...