Now showing items 1-3 of 3

  • Aplikace ekonofyziky v kvantitativním finančnictví 

   Author: Svoboda Václav; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Sailer Xaver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
   Cílem ekonofyziky je popsat a předvídat chování finančních trhů. V prvních kapitolách představíme nejpotřebnější matematické nástroje k popisu finačních trhů respektive dynamických systemů obecně - stochastický počet, ...
  • Použití multifraktálů ve finančích trzích 

   Author: Korbel Jan; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Sailer Xaver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zobecněné stochastické procesy a jejich využití na finančních trzích 

   Author: Svoboda Václav; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Sailer Xaver
   Představíme obecnou teorii oceňování opcí a zavedeme důležité pojmy jako úplnost trhu a risk neutrální míry. Také představíme Black-Scholesova teorii a budeme diskutovat její nedostatky a možná zobecnění. Zavedeme teorii ...