Now showing items 1-1 of 1

    • Sběr náboje z matrice pixelových detektorů 

      Author: Renfusová Stanislava; Supervisor: Čarná Mária; Opponent: Mikeštíková Marcela
      Má bakalářská práce byla zaměřena na porozumění základních znalostí a principech křemíkových detektorů. Náplní mé práce bylo taktéž porozumění principům čipu Medipix a Timepix, spolu s obeznámením s touto problematikou. ...