Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace parametrů zpracování difrakčních dat oxidázy z Microdochium nivale 

   Author: Malý Martin; Supervisor: Kolenko Petr; Opponent: Švecová Leona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Microdochium nivale je stopkovýtrusná houba napadající trávníky.Její karbohydrátová oxidáza nachází uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích. Krystaly tohoto enzymu byly měřeny na synchrotronu Petra III. Vizuální kontrolou ...