Now showing items 1-1 of 1

  • Lokalizace vlastních hodnot Schrödingerových operátorů s maticovými potenciály 

   Author: Jaklinová Michaela; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Siegl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Maticový potenciál se v Pauliho operátoru objeví při zahrnutí spin-magnetické interakce. Poznatky o potenciálech nesamosdružených jsou zase nezbytné pro formulaci nehermitovské kvantové mechaniky. Naším cílem je proto ...