Now showing items 1-4 of 4

  • Analýza produkce mezonů D0 v Cu+Au srážkách v experimentu STAR 

   Author: Šaur Miroslav; Supervisor: Federič Pavol; Opponent: Tomášik Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Těžké kvarky jsou převážně produkovány tvrdými procesy během počátečních fází srážek těžkých iontů, dříve než dochází k formování kvark-gluonového plazmatu (QGP). U většiny těžkých kvarků se předpokládá jejich průhod médiem ...
  • Měření světelné výtěžnosti scintilátorů na bázi ZnO 

   Author: Kocan Michal; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Federič Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Tato práce se zabývá problematikou scintilátorů a způsobu měření jejich světelné výtěžnosti. V práci jsou popsány základní principy a vlastnosti organických a anorganických scintilátorů včetně nově vyvíjených scintilátorů ...
  • Studium vlastností jaderné hmoty pomocí těžkých kvarků 

   Author: Pacík Vojtěch; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Federič Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Jedním ze směrů současného vývoje částicové fyziky je studium nového stavu velmi horké a husté silně interagující jaderné hmoty, kdy gluony a kvarky, za normálních podmínek pevně svázané uvnitř hadronů, tvoří směs označovanou ...
  • Triangularní tok částic v modelu Hydjet++ 

   Author: Crkovská Jana; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Federič Pavol
   Při relativistických srážkách těžkých iontů dosahuje systém v nich vzniklý vysokých hustot energie a vysokých teplot. Za takovýchto extrémních podmínek přechází hadrony do stavu takzvaného kvark-gluonové plazmatu (QGP). ...