Now showing items 1-1 of 1

  • Proveditelná bayesovská optimalizace vícerukého bandity 

   Author: Rolenec Filip; Supervisor: Kárný Miroslav; Opponent: Derakhshan Siavash Fakhimi
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   V této bakalářské práci se zabývám optimalizací rozhodovací strategie u procesů, které se označují jako diskrétní markovské rozhodovací procesy. Optimální strategie je dosaženo pomocí dynamického programování, přičemž pro ...