Now showing items 1-1 of 1

  • Použití ArcCheck detektoru ke QA klinického lineárního urychlovače 

   Author: Davídková Eva; Supervisor: Dvořák Pavel; Opponent: Končeková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá přehledem vybraných národních a mezinárodních doporučení v radioterapii se zaměřením na provádění pravidelných kontrol kvality lineárních urychlovačů. Práce uvádí přehled přístupů jednotlivých ...