Now showing items 1-1 of 1

  • Srovnání algoritmů Acuros XB a AAA pro výpočet dávky v oblasti zatížené kovovými artefakty 

   Author: Barbora Dršková; Supervisor: Hanušová Tereza; Opponent: Koniarová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   V současné době je diskutován rozdíl dvou algoritmů pro výpočet dávky, staršího AAA (analytický anizotropní algoritmus) a nového Acuros XB, pro VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy), resp. RapidArc. První část práce ...