Now showing items 1-1 of 1

  • Studium rezonančních procesů v plazmonických nanostrukturách pro senzorové aplikace 

   Author: Pirunčík Jiří; Supervisor: Richter Ivan; Opponent: Antoš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-03)
   Diplomová práce se soustředí na obecnou problematiku rezonančních procesů v plazmonických nanostruktrurách se zaměřením na nanočástice a lokalizovanou povrchovou plazmonovou rezonanci. V souvislosti s modely pro popis ...