Now showing items 451-470 of 1477

  • Koroze a vysokoteplotní oxidace povlakových trubek palivových článků 

   Author: Négyesi Martin; Supervisor: Siegl Jan; Opponent: Šíma Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce je věnována oxidaci povlakových trubek ze slitiny Zr1Nb.
  • Korozně-únavové procesy v ocelích pro jadernou energetiku 

   Author: Čech Jaroslav; Supervisor: Siegl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Korozní únava vysokopevnostní oceli v mořské vodě 

   Author: Čech Jaroslav; Supervisor: Haušild Petr; Opponent: Materna Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Krátkodobá kinetika reaktoru VVER-440 

   Author: Bejr Aleš; Supervisor: Katovský Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Krystalizace biologických makromolekul pro strukturní studie pomocí rentgenové difrakce 

   Author: Švecová Leona; Supervisor: Skálová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Krystalový polymorfismus rostlinných nukleáz 

   Author: Stránský Jan; Supervisor: Dohnálek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Křemíkové pixelové detektory pro radiační zobrazování 

   Author: Kuklová Mahulena; Supervisor: Havránek Miroslav; Opponent: Voleš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Polovodičové pixelové detektory jsou spolehlivými nástroji, které jsou v radiačním zobrazování schopné poskytnout dvoudimenzionální informaci o poloze dopadající částice. V praxi je pro výrobu polovodičových detektorů ...
  • Kvalita obrazu angiografických systémů v závislosti na akvizičních parametrech 

   Author: Kristýna Šrámková; Supervisor: Súkupová Lucie; Opponent: Borovičková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Tato práce se věnuje porovnání nízkého kontrastu a prostorového rozlišení obrazu angiografických systémů v závislosti na nastavení expozičních parametrů a tloušťce PMMA fantomu. Za tímto účelem bylo naměřeno 5 sad dat při ...
  • Kvalitativní analýza systému reakčně-difuzních rovnic pomocí slabě nelineární analýzy a WKBJ metody 

   Author: Juraj Kováč; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Eisner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Predstavíme základné koncepty potrebné pre hlbšie štúdium javu difúziou poháňanej (Turingovskej) nestability. Vyšetrujeme vlastnosti tohto modelu ako v okolí rovnovážnych stavov čii bifurkačných bodov, tak aj v asymptotických ...
  • Kvantová ekvivalence Poisson-Lie T-plurálních sigma modelů na jednosmyčkové úrovni 

   Author: Navrátil Josef; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: von Unge Rikard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Kvantová komunikace s koherentními stavy 

   Author: Maryška Jiří; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Kvantová mechanika Kleinovy-Gordonovy rovnice 

   Author: Semorádová Iveta; Supervisor: Znojil Miloslav; Opponent: Zloshchastiev Konstantin
   Zkoumáme Kleinovu-Gordonovu rovnici v novém rámci kvazihermitovské kvantové mechaniky. Je navrženo řešení běžných problémů s pravděpodobnostní interpretací a indefinitním skalárním součinem Kleinovy-Gordonovy rovnice. ...
  • Kvantová Weylova gravitace a její kosmologické implikace 

   Author: Jaroslav Kňap; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Lambiase Gaetano
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Weylova teorie gravitace je unikátní konformně invariantní teorie gravitace ve čtyř dimensionálním časoprostoru. Zájem o tuto teorii roste díky její poruchové renormalizovatelnosti a nedávném úspěchu při vysvětlení ...
  • Kvantování Weylovy gravitace 

   Author: Kňap Jaroslav; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Znojil Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Konformní teorie gravitace, též Weylova teorie gravitace, je konformně invariantní obdobou obecné teorie relativity ve čtyřech dimenzích. V poslední době se objevila v centru zájmu díky tomu, že je vhodným rozšířením ...
  • Kvantové elektroluminiscenční struktury s dlouhovlnnou emisí (1,3 - 1,6 um) 

   Author: Krčil Pavel; Supervisor: Oswald Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
  • Kvantové procházky interagujících částic 

   Author: Löw Oskar; Supervisor: Štefaňák Martin; Opponent: Gábris Aurél
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kvantové procházky na perkolovaných grafech 

   Author: Mareš Jan; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Hradil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Tato práce se zabývá asymptotickým chováním diskrétních kvantových procházek na konečných grafech, jejichž unitární vývoj je narušován procesem dynamické perkolace podkladového grafu. Po zavedení nezbytných konceptů ...
  • Kvantové sítě s tříčásticovými interakcemi 

   Author: Maryška Jiří; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Hradil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Kvantové tunelování a nízkoteplotní zpožděná rekombinace v scintilačních materiálech 

   Author: Dočekalová Zuzana; Supervisor: Mihóková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Kvantové vlnovody za slabých podmínek na regularitu 

   Author: Šediváková Helena; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Teufel Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)