Now showing items 391-410 of 1362

  • Knihovna pro analýzu EEG 

   Author: Malý Jan; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Koherentně buzený Fe:CdMnTe laser 

   Author: Csanaková Bianka; Supervisor: Jelínková Helena; Opponent: Nejezchleb Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Diplomová práca ?Koherentne buzený Fe:CdMnTe laser? sa zaoberá laserovou generáciou aktívneho prostredia Fe:CdMnTe v strednej infračervenej oblasti (2 - 8 um) pri kryogénnych teplotách. V rámci práce bol prevedený rešerš ...
  • Kohraniční Lieovské bialgebry 

   Author: Brus Adam; Supervisor: Hlavatý Ladislav; Opponent: Vysoký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Kohraniční Lieovské superbialgebry a jejich r-matice 

   Author: Petrásek Filip; Supervisor: Hlavatý Ladislav; Opponent: Štěpán Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Komplexní studie spektrální ridigity Dysonových plynů 

   Author: Sláma Ondřej; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Tušek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kompozitní nanočástice se zlatým jádrem: povlakování cílené pro biotechnologické aplikace 

   Author: Pavelka Ondřej; Supervisor: Novotný Filip; Opponent: Valenta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Nanočástice ušlechtilých kovů jsou studované zejména pro své unikátní optické vlastnosti. Ty se projevují rezonančně zesílenou absorpcí a rozptylem dopadajícího elektromagnetického záření - jevem zvaným lokalizovaná povrchová ...
  • Kompozitní nosiče pro nová vícefázová teranostika 

   Author: Sakmár Michal; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Čepa Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-03)
   Táto diplomová práca je zameraná na štúdium a prípravu kompozitných nosičov, ktoré môžu byť použité ako viacfázové teranostiká. Tie pri správnom podaní uľahčujú priebeh diagnostiky a následnej terapie nádorových ochorení ...
  • Konfigurační systém Freeconf 

   Author: Pekař Miloslav; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Fabián David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Konfigurační systém Freeconf a jeho nasazení 

   Author: Fous Martin; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Konfokální rentgenová fluorescenční analýza 

   Author: Prokeš, Radek; Trojek, Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, 2018)
  • Konstrukce dopravního modelu dvouproudé komunikace 

   Author: Šůsová Martina; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Lavička Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Konstrukce reprezentací Lieových algeber a Lieovská tělesa 

   Author: Kotrbatý Jan; Supervisor: Pošta Severin; Opponent: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   Ireducibilní unitární reprezentace Poincarého grupy P4 byly klasifikovány již v roce 1939 ve slavné práci E. P. Wignera. Wignerova metoda bylo o ne?kolik let pozde?ji zobec-ne?na pro širokou tr?ídu Lieových grup zásluhou ...
  • Kontinuální vláknový laser s frekvenční konverzí uvnitř rezonátoru 

   Author: Roškot Lukáš; Supervisor: Smrž Martin; Opponent: Jelínek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-03)
   Bakalárská práce se zabývá teoretickým i experimentálním studiem architektury kontinuálních vláknových laserů emitujících na vlnové délce okolo 1 ?m a dále také účinnou konverzí výstupního záření do druhé harmonické ...
  • Konverze dokumentů v LaTeXu do formátů elektronických knih 

   Author: Skála Martin; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Konvoluční neuronové sítě v částicové fyzice 

   Author: Kubů Miroslav; Supervisor: Bouř Petr; Opponent: Kůs Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Analýza dat v částicové fyzice zahrnuje komplexní klasiťikační úlohy. Ty jsou v současnosti často řešeny speciťickými metodami strojového učení, jako jsou například hluboké neuronové sítě. Klíčové problémy identiťikace ...
  • Kooperace v ekonomické hře 

   Author: Zugarová Eliška; Supervisor: Guy Tatiana Valentine; Opponent: Homolová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato práce je zaměřena na rozhodování hráče v pozměněné verzi Hry na ultimátum, která umožňuje zkoumání kooperačních aspektů rozhodování. Tato modifikovaná verze je, stejně jako ta klasická, pro dva hráče. Narozdíl od ...
  • Koordinace nákladních aut v autodopravě 

   Author: Nikolić Štěpán; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou koordinace nákladní dopravy, analýza problému a specifik, popsání obsahu práce dispečera, konkrétní příklady práce a postřehy z vlastních zkušeností z praxe. V ...
  • Korekce na pravé koincidence záření gama pro HPGe detektory 

   Author: Fantínová Karin; Supervisor: Trnková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Korekce odhadu délky kolony s využitím modelu směsi distribucí 

   Author: Ptáček Petr; Supervisor: Nagy Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Korelace částic v experimentu DIRAC 

   Author: Horňák Ivan; Supervisor: Smolík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)