Now showing items 347-366 of 1373

  • Infračervené pevnolátkové lasery pracující při nízkých teplotách 

   Author: Hubka Zbyněk; Supervisor: Jelínková Helena; Opponent: Bakule Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Inovovaná datová komunikace v ovládacím zařízení školního reaktoru VR-1 

   Author: Filip Brijar; Supervisor: Kropík Martin; Opponent: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce zkoumá možnosti změny komunikace na školním rektoru VR-1. Je zde popsána stávající komunikace mezi kanály PMV, NVO a ŘP. Následuje detailní popis nové navrhované komunikace. Popisovány jsou jak změny struktury zprávy, ...
  • Integrabilita Poisson-Lie T-duálních sigma modelů 

   Author: Štěpáník Zbyšek; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Hlavatý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Interaction of Antikaons with the Nuclear Medium 

   Author: Gazda Daniel; Supervisor: Mareš Jiří; Opponent: Kvasil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-11-21)
   Interaction of Antikaons with the Nuclear Medium
  • Interakce antiprotonů s jádry 

   Author: Hrtánková Jaroslava; Supervisor: Mareš Jiří; Opponent: Kvasil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interakce energetických iontů s materiály na bázi grafénu 

   Author: Florianová Markéta; Supervisor: Macková Anna; Opponent: Čuba Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Grafén a jeho alotropy, například grafénoxid, jsou novým typem materiálů, jejichž výjimečné elektrické, mechanické a další vlastnosti je předurčují k uplatnění v celé řadě aplikací. V současné době je atraktivní zejména ...
  • Interakce laserového pulsu s plazmatem v souvislosti s inerciální fúzí zapálenou rázovou vlnou 

   Author: Valenta Petr; Supervisor: Klimo Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-12)
  • Interakce nabitých částic s komplexem elektromagnetických vln šířících se plazmatem v magnetickém poli Země 

   Author: Zemanová Hana; Supervisor: Břeň David; Opponent: Novák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Ve svém výzkumu se věnuji nerelativistickému pohybu elektronu v bouřkovém oblaku spolu se třecím členem reprezentovaným Chandrasekharovou funkcí. Dále jsem přidala člen popisující interakci daného elektronu s elektromagnetickou ...
  • Interakce nabitých částic s velmi silným laserovým pulsem 

   Author: Jirka Martin; Supervisor: Klimo Ondřej; Opponent: Šiňor Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interakce směsí NH3/N2 s vrstvou chemicko-optického převodníku na bázi PDMS 

   Author: Levinský Petr; Supervisor: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Interferometr typu Nomarski se dvěma čočkami a jeho využití v diagnostice laserového plazmatu. 

   Author: Khaydarov Ravshan; Supervisor: Kálal Milan; Opponent: Škereň Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Interferometrická detekce rozptylu světla na nanočásticích 

   Author: Holanová Kristýna; Supervisor: Piliarik Marek; Opponent: Špačková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   V této práci rozšiřujeme možnosti nového mikroskopu založeného na interferometrické detekci rozptylu (iSCAT) a posouváme jeho výkon na hranice fyzikálních limitů citlivosti a rozlišení. Zobrazujeme rozptýlené světlo na ...
  • International Conference on Protection against Radon at Home and at Work (9th) 

   Author: Štěpán, Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2019)
  • Internetová aplikace pro tvorbu dotazníků 

   Author: Knejflová Zuzana; Supervisor: Majerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interpretace měření diferenciálního účinného průřezu produkce páru top kvarků v experimentu ATLAS 

   Author: Diana Mária Krupová; Supervisor: Lysák Roman; Opponent: Kupčo Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Predmetom tejto práce je interpretácia merania diferenciálního účinného prierezu páru top kvarkov z hľadiska efektívnej teorie poľa. Pracujeme v nej s modelom, ktorý v sebe zahŕňa neštandardné interakcie top kvarku s ...
  • Interpretace rentgenových spekter emitovaných nehomogenním plazmatem 

   Author: Šmíd Michal; Supervisor: Renner Oldřich; Opponent: Rohlena Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interpretation of diffraction profiles 

   Author: Drahokoupil Jan; Supervisor: Ganev Nikolaj; Opponent: Kužel Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-03-08)
   Modeling approaches in interpretation of diffraction profiles
  • Invariantní řešení a kvalitativní analýza reakčně-difuzních rovnic na rostoucích oblastech 

   Author: Michal Tichý; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Reakčně difuzní rovnice jsou hojně užívaný a studovaný model se širokým uplatněním. V této práci se budeme zabývat dvěma důležitými případy: oblast rostoucí pouze z kraje a stejnoměrně rostoucí oblast s nekonstantní difuzí. ...
  • Inverzní analýza penetrační zkoušky 

   Author: Krčmář Michal; Supervisor: Materna Aleš; Opponent: Oliva Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Inverzní Comptonův rozptyl na laserem urychlených elektronech 

   Author: Kerepecký Tomáš; Supervisor: Pšikal Jan; Opponent: Petržílka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Tato práce se zabývá studiem vzniku rentgenového až gama záření při interakci elektromagnetického záření s relativistickými elektrony. Tento proces se nazývá inverzní Comptonův rozptyl. Úvodní část shrnuje základní poznatky ...