Now showing items 197-216 of 1477

  • Diagnostika časového průběhu velmi krátkých optických pulsů 

   Author: Smrž Martin; Supervisor: Kubeček Václav; Opponent: Vrbová Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Diagnostika laserem urychlených protonů s využitím radiochromických filmů 

   Author: Odložilík Boris; Supervisor: Giuffrida Lorenzo; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Urychlování iontů s využitím laseru je, díky svým možným aplikacím v mnoha oborech (produkce izotopů, radioterapie, radiografie, atd.), v současné době důležitou a perspektivní oblastí vědeckého výzkumu. V rámci snahy ...
  • Diagnostika poruch reduktoru vrtulníku metodou akustické emise (AE) 

   Author: Heřmánek Jan; Supervisor: Převorovský Zdeněk; Opponent: Krofta Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-04)
  • Diagnostika rentgenových svazků z laserového plazmatu 

   Author: Michal Zhoř; Supervisor: Nejdl Jaroslav; Opponent: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato práce se zabývá zdroji rentgenového záření a jejich diagnostikou. Snaží se popsat základní fyzikální principy fungování těchto zdrojů, jejich vlastnosti a technické provedení. Speciálně se zaměřuje na laserem buzené ...
  • Diagnostika supratermálních elektronů na tokamaku COMPASS pomocí EC emise 

   Author: Farník Michal; Supervisor: Urban Jakub; Opponent: Preinhaelter Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato práce se zabývá diagnostikou elektronové cyklotronové emise ubíhajících elektronů na tokamaku COMPASS. Cílem bylo na základě simulací navrhnout finální design radiometru pro měření ubíhajících elektronů. Tato diagnostika ...
  • Diagnostika tokamakového plazmatu pomocí Thomsonova rozptylu - kalibrace 

   Author: Šos Miroslav; Supervisor: Böhm Petr; Opponent: Ďuran Ivan
   Spolehlivý diagnostický systém je základem každého výzkumného experimentálního zařízení. Jeho zajištění vyžaduje provedení precizní kalibrace. Tato práce byla provedena za účelem obohacení kalibračního procesu diagnostiky ...
  • Diagnostika vysokoenergetických elektronových svazků urychlovaných femtosekundovým laserovým impulzem 

   Author: Hudec Lubomír; Supervisor: Kozlová Michaela; Opponent: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Navzdory významnému pokroku na poli rentgenového záření na velkých zařízeních, jakými jsou synchrotrony třetí generace a rentgenové lasery na volných elektronech, je nezbytné pokračovat ve hledání kompaktních zdrojů záření ...
  • Diferenciální a diferenční rovnice invariantní vzhledem k daným řešitelným Lieovým grupám 

   Author: Karásek Dalibor; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Levi Decio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Diffraction in the ATLAS Experiment 

   Author: Růžička Pavel; Supervisor: Vrba Václav; Opponent: Valkárová Alice
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-18)
   Diffraction in the ATLAS Experiment
  • Difrakční analýza mřížkových deformací polykrystalických materiálů s přednostní orientací 

   Author: Čapek Jiří; Supervisor: Ganev Nikolaj; Opponent: Lukáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Předložená disertační práce se zabývá experimentálním studiem textur a stanovením makroskopických zbytkových napětí v texturovaných materiálech. Určení stavu zbytkové napjatosti a přednostní orientace v pevných látkách ...
  • Difrakční studium vlivu laserového svařování na stav reálné struktury polykrystalických látek 

   Author: Trojan Karel; Supervisor: Kolařík Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Difrakční studium vybraných charakteristik řezné keramiky 

   Author: Němeček Jakub; Supervisor: Ganev Nikolaj; Opponent: Sedlák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   V současné době probíhá rozsáhlý výzkum v oboru řezných oxidových keramik a snaha nahrazení slinutých karbidů těmito materiály. Důvodem je lepší dostupnost výchozích materiálů a nižší náklady na výrobu. Ve spolupráci s ...
  • Difraktivní prvky pro optickou ochranu dokumentů 

   Author: Possolt Martin; Supervisor: Škereň Marek; Opponent: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Difuzní procesy směsných NiTi vrstev nanesených technologií studené kinetizace. 

   Author: Matas Marek; Supervisor: Čížek Jan; Opponent: Zýka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-12)
  • Difúze radionuklidů materiály bariér 

   Author: Patočka Aleš; Supervisor: Vopálka Dušan; Opponent: Palágyi Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tato práce popisuje a ověřuje chování radionuklidu 85Sr při sorpčních a difúzních experimentech. Pro sorpční experimenty byla použita metoda míchaného reaktoru (batch). Difúzní experiment probíhal heterogenní bariérou ...
  • Difúze vybraných aniontů kompaktovaným bentonitem 

   Author: Rosendorf Tomáš; Supervisor: Vopálka Dušan; Opponent: Vinšová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Digitální holografická mikroskopie a tomografie 

   Author: Sládek Juraj; Supervisor: Psota Pavel; Opponent: Šulc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práca sa zameriava na problematiku digitálnej holografie a jej experimentálne použitie v digitálnej holografickej mikroskopii a tomografii. Práca je delená na dve časti. Prvá časť prace je rešeršného charakteru. Na ...
  • Diodově buzený laser na erbiovém skle 

   Author: Szotkowski Petr; Supervisor: Kubeček Václav; Opponent: Pospíšilová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Diodově buzený thuliový laser 

   Author: Mužík Jiří; Supervisor: Kubeček Václav; Opponent: Nejezchleb Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Diodově čerpané pevnolátkové lasery pracující s ionty Yb3+ 

   Author: Krivosudský Ondrej; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Fibrich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)