Now showing items 1254-1273 of 1477

  • The study of point defects, trapping and transfer of charge 

   Author: Buryi Maksym; Supervisor: Nikl Martin; Opponent: Jastrabík Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
   Electron spin resonance study of wide band gap scintillators
  • Thermodynamics Of Fuel Cell Membrane Transport 

   Author: Mičan Ondřej; Supervisor: Maršík František; Opponent: Šafařík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Thermodynamics Of Fuel Cell Membrane Transport
  • Thorium fuel cycle 

   Author: Frýbort Jan; Supervisor: Vočka Radim; Opponent: Matal Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
   Analysis of thorium fuel in MSR and VVER-1000 reactors
  • TLD pro monitorování prostředí na pracovišti nukleární medicíny 

   Author: Beinstein Jakub; Supervisor: Vávrů Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tomografická rekonstrukce profilu vyzařování plazmatu na tokamaku GOLEM 

   Author: Leitl Bořek; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tato práce je věnována zavádání nové diagnostiky - detekce záření pomocí AXUV detektorů do systému tokamaku GOLEM. Pro dva nové detektory AXUV20ELG byly vyrobeny transimpedanční zesilovače, detektory následně prostorově ...
  • Tomografie měkkého rentgenového záření na tokamaku JET 

   Author: Imríšek Martin; Supervisor: Mlynář Jan; Opponent: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Tomografie měkkého rentgenového záření pro řízení tokamaku v reálném čase 

   Author: Löffelmann Viktor; Supervisor: Mlynář Jan; Opponent: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • "Trace dynamics" a kvantová pravděpodobnost 

   Author: Červenka Kamil; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Blasone Massimo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Transformace maturity 

   Author: Skryja Jakub; Supervisor: Hanuš Martin; Opponent: Schimek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Transmisní portálová in-vivo dozimetrie pomocí metody Monte Carlo a matematického programovacího jazyka MATLAB 

   Author: Badraoui Čuprová Klára; Supervisor: Klusoň Jaroslav; Opponent: Makovička Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Využití metody MC a programu MATLAB při transmisní portálové in-vivo dozimetrii
  • Transport of Neutron and Photons in Construction Parts of VVER-1000 Reactor 

   Author: Košťál Michal; Supervisor: Čechák Tomáš; Opponent: Musílek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
   Transport of Neutron and Photons in Construction Parts of VVER-1000 Reactor
  • Triangularní tok částic v modelu Hydjet++ 

   Author: Crkovská Jana; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Federič Pavol
   Při relativistických srážkách těžkých iontů dosahuje systém v nich vzniklý vysokých hustot energie a vysokých teplot. Za takovýchto extrémních podmínek přechází hadrony do stavu takzvaného kvark-gluonové plazmatu (QGP). ...
  • Tříčásticové síly v modelu středního pole jader a hyperjader 

   Author: Pokorný Jan; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Kvasil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   V této práci se věnujeme studiu energetických spekter středně těžkých hyperjader. Vyvíjíme dvě metody založené na aproximaci středního pole ? Hartree-Fockovu metodu v proton-neutron-Lambda (p-n-Lambda) formalismu a NLambda ...
  • Turbulentné proudění - matematický model, jeho vlastnosti, symetrie 

   Author: Šefl Martin; Supervisor: Nečasová Šárka; Opponent: Stebel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Turingovy vzory v deterministických a stochastických reakčně-difuzních systémech 

   Author: Lukáš Tryner; Supervisor: Vejchodský Tomáš; Opponent: Klika Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce studuje Turingovy vzory v deterministických a stochastických reakčně-difúzních systémech. Uvažuje se stochastická analogie (deterministického) reakčně-difúzního Schakenbergova systému pro takovou volbu ...
  • Turingův model prostorového uspořádání a vliv geometrie 

   Author: Kováč Juraj; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Slavík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Predstavíme koncept difúziou poháňanej nestability. Budeme sa zaoberať vplyvom geometrie a špecificky okrajových podmienok na vlastné čísla Laplaceovho operátora. Porovnáme riešenie Turingových rovníc a príslušné vlastné ...
  • Tvorba podrobných dynamických modelů struktury DNA plasmidu 

   Author: Klára Stefanová; Supervisor: Štěpán Václav; Opponent: Davídková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Plasmidy, uzavřené kruhové smyčky DNA, lze nalézt v~cytoplasmě bakterií. Často jsou v radiobiologických experimentech využívány jako zjednodušený model buněčné DNA. Teoretické část popisuje možnosti použití plasmidu jako ...
  • Tvorba procesních map pro depozici WSP nástřiku 

   Author: Glanc Aleš; Supervisor: Mušálek Radek; Opponent: Kovářík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Twirlingové operace v kvantových algoritmech 

   Author: Kysela Jaroslav; Supervisor: Novotný Jaroslav; Opponent: Alber Gernot
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Typy E-funkcí Weylových grup a jejich vlastnosti 

   Author: Juránek Michal; Supervisor: Hrivnák Jiří; Opponent: Pošta Severin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)