Now showing items 1212-1231 of 1477

  • Syntéza a luminiscenční vlastnosti kvantových teček 

   Author: Grapa Matěj; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Pejchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem předložené práce je rešerše vlastností kvantových teček a možností jejich syntézy. Pro experimentální studii byly na základě závěrů rešerše zvoleny dva systémy matrice – kvantová tečka: yttritohlinitý granát – oxid ...
  • Syntéza extrahentů kovalentně vázaných na polyakrylonitrilovou matrici 

   Author: Fialová Kateřina; Supervisor: Vlk Martin; Opponent: Smrček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato práce je zaměřená na syntézu extrahentů, především diglykolamidů, kovalentně vázaných na polyakrylonitrilovou (PAN) matrici. V teoretické části jsou rozebrány nejprve možnosti přípravy amidů spolu s návrhem nového ...
  • Syntéza luminiscenčních core-shell materiálů 

   Author: Tomanová Kateřina; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Král Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Předkládaná práce měla tři hlavní cíle: orientační přípravu a studium nanokrystalických materiálů CsPbBr3 a CsPbCl3 včetně jejich důkladné charakterizace, optimalizaci syntézy za účelem zvýšení stability vznikajících ...
  • Syntéza oleananových a ursanových derivátů s modifikovaným kruhem A. 

   Author: Švehláková Tereza; Supervisor: Vlk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Syntéza scintilačních nanomateriálů za zvýšené teploty 

   Author: Jan Král; Supervisor: Děcká Kateřina; Opponent: Král Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   V teoretické cásti této bakalárské práce je popsána scintilace, vlastnosti scitnilátoru a vliv nanorozmeru na scintilaci. Rešerní cást se poté venuje príprave kvantových tecek se zamerením na metodu vstrikování za horka. ...
  • Synthesis and evaluation of radioconjugates formed with selected trivalent radiometals 

   Author: Beckford Vera Denis Rolando; Supervisor: Melichar František; Opponent: Kronrád Leo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Synthesis and evaluation of radioconjugates
  • Systém hodnocení růstových buněk mandibul v nukleární medicíně 

   Author: Pavliková Tatiana; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Koláček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Nerovnomerný rast mandibuly, spôsobený jednostrannou hyperpláziou kondyly, vedie k jej asymetrii. Súčasným svetovým štandardom, pre diagnostiku kondýl, je využitie scintigrafie kostí pomocou jednofotónovej emisnej výpočtovej ...
  • Systém hodnocení růstových buněk mandibul v nukleární medicíně 

   Author: Tatiana Pavliková; Supervisor: Kráčmerová Tereza; Opponent: Koláček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Jednostranná hyperlázia kondyly (UCH), ktorej dôsledkom je deformácia tváre, je choroba, ktorá postihuje najmä deti a vedie k asymetrii mandibuly. Diagnostika kondýl je v súčasnej dobe vykonávaná scintigrafiou skeletu pri ...
  • Systém pro generování konfiguračních souborů 

   Author: Ehrenberger Jan; Supervisor: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Systém pro podporu kreativního učení 

   Author: Raimov Shukhrat; Supervisor: Macek Karel; Opponent: Kobera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Systém pro prodej koncovému zákazníkovi 

   Author: Průcha Radek; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Práce pojednává o užití databázového modelu EAV v pokladním systému. Popsána je struktura a historie modelu, včetně porovnání s relačním modelem. Následuje popis pokladních systém?, jejich užití a průzkum komerčních ...
  • Systém pro správu obsahu se zaměřením na organizaci konferencí 

   Author: Koktan Martin; Supervisor: Pauš Petr; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Systém pro vizualizaci dat 

   Author: Kaslová Kristýna; Supervisor: Macek Karel; Opponent: Havelka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Systém pro zjednodušené generování konfigurací 

   Author: Fabian David; Supervisor: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Systém sběru dat pro experiment COMPASS v CERN databázová architektura a podpůrné programy 

   Author: Bodlák Martin; Supervisor: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Systém sběru dat pro experiment COMPASS v CERN základní řídicí systém 

   Author: Nový Josef; Supervisor: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Šíření kvantové procházky jako vlnový jev 

   Author: Bezděková Iva; Supervisor: Štefaňák Martin; Opponent: Hradil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Štúdim sorpcie technecistanu na uhlíkatých materiáloch 

   Author: Martin Daňo; Supervisor: Galamboš Michal; Opponent: Fišera Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-09)
   Dizertačná práca predstavuje komplexnú fyzikálno-chemickú charakterizáciu aktivovaného uhlíka a biouhlia, ktoré predstavujú významnú skupinu sorbentov využívaných v separácií rádionuklidov a toxických kovov. Hlavným cieľom ...
  • Štúdium transformačných procesov v materiáloch jadrových zariadení 

   Author: Martin Cesnek; Supervisor: Miglierini Marcel; Opponent: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-08)
   Dizertačná práca je zameraná na štúdium štruktúrnych modifikácií kovových skiel. Cieľom práce bolo štúdium štruktúry daných materiálov s dôrazom na lokálne usporiadanie v amorfnom stave, pri kryštalizácii a po ožiarení ...
  • Šum holografických mřížek na bázi nanostukturálních částic 

   Author: Zdráhal Jan; Supervisor: Fiala Pavel; Opponent: Svoboda Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)