Now showing items 111-130 of 1714

  • Aplikace učících se algoritmů v hromadné analýze dat z tokamaků 

   Author: Odstrčil Michal; Supervisor: Mlynář Jan; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aplikace vakua v termálních izolacích 

   Author: Alžběta Endrychová; Supervisor: Varju Jozef; Opponent: Fuková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá sestavením jednoduché vakuové aparatury a následným studiem chování termálních izolací ve vakuu. Nejprve jsou uvedeny a popsány různé způsoby předávání tepla a následně jejich aplikace a ...
  • Aplikace výpočetních kódů pro analýzu směsných zón tlakovodních reaktorů s palivem typu MOX 

   Author: Polák Adam; Supervisor: Heraltová Lenka; Opponent: Prehradný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aposteriorní odhad chyby numerického řešení metodou konečných prvků pro stacionární a nestacionární parciální diferenciální rovnice ve 2D 

   Author: Vojtěch Straka; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Pultarová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Obsahem této diplomové práce jsou aposteriorní odhady chyby numerického řešení pro Poissonovu úlohu a rovnici vedení tepla. Pro obě úlohy je nejprve vybudována potřebná matematická teorie, zahrnující především klasické a ...
  • Aposteriorní odhady chyby numerického řešení v problematice filtračního proudění 

   Author: Straka Vojtěch; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Tato práce zkoumá možnosti aposteriorních odhadů chyby numerického řešení rovnic popisujících proudění v porézním prostředí. Nejprve je rozebráno vícefázové proudění v porézním prostředí a následně formulována Poissonova ...
  • APPLICATION OF ADVANCED DATA ASSIMILATION METHODS IN OFF-SITE CONSEQUENCE ASSESSMENT 

   Author: Hofman Radek; Supervisor: Pecha Petr; Opponent: Šimandl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   APPLICATION OF ADVANCED DATA ASSIMILATION METHODS IN OFF-SITE CONSEQUENCE ASSESSMENT
  • Apriorní informace pro segmentaci medicínských dat 

   Author: Cvrček Vojtěch; Supervisor: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Aproximace jednorozměrných relativistických bodových interakcí pomocí nelokálních potenciálů 

   Author: Lukáš Heriban; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Lotoreichik Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato bakalářská práce řeší problematiku aproximací jednorozměrných relativistických bodových interakcí za použití nelokálních potenciálů. Za tento nelokální potenciál volíme projekci na pevně zvolený škálovaný vektor v na ...
  • Aproximace toku v celulárních modelech pohybu chodců 

   Author: Gašpar František; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Bukáček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
   Pojmem tok v evakuačních experimentech rozumíme počet chodců odcházejících z místnosti za časovou jednotku. Tato práce představuje postupy aproximace toku v modelech pohybu chodců. Jsou zde představeny základy celulárního ...
  • Aproximace v dynamickém rozhodování za neurčitosti 

   Author: Klemsa Jakub; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aritmetika s vysokou přesností na GPU 

   Author: Novotný Matěj; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-04)
  • Aritmetika v číselných soustavách se zápornou bází 

   Author: Vávra Tomáš; Supervisor: Masáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Arnowittova-Deserova-Misnerova formulace gravitační dynamiky 

   Author: Štěrba Daniel; Supervisor: Hlavatý Ladislav; Opponent: Schmidt Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Arnowittův-Deserův-Misnerův formalismus je označení pro hamiltonovskou formulaci obecné relativity. Popisuje dynamiku gravitačního pole jako hamiltonovský systém, což umožňuje využívat známých výsledků z oblasti klasické ...
  • Aspekty degradace austenitických nerezových ocelí ozářených neutrony. 

   Author: Marešová Barbora; Supervisor: Michalička Jan; Opponent: Siegl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-11)
  • Astrofyzikální jaderné reakce na urychlovačích lehkých iontů 

   Author: Pavel Špíšek; Supervisor: Mrázek Jaromír; Opponent: Burjan Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Byly předloženy některé koncepty z oblasti jaderné astrofyziky a diskutována některá charakteristická prostředí nukleosyntézy a základní procesy v nich probíhající. Popsány byly některé základní používané termíny jako ...
  • Asymptotické vlastnosti statistické rigidity v částicových systémech s balanční vlastností 

   Author: Daniel Wohlrath; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Hobza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá částicovými systémy s balanční vlastností, které mají praktické využití v teorii dopravy při modelování pravděpodobnostních rozdělení roztečí vozidel na vozovce. Nejdříve jsme shrnuli základní vlastnosti ...
  • Asymptotika a studium chování S-váženého odhadu na konečných souborech dat 

   Author: Petřík Jan; Supervisor: Víšek Jan Ámos; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Při zpracování dat, některou statistickou či ekonometrickou metodou, se setkáváme - při zvětšující se rozmanitost dat - stále častěji s jejich kontaminací. Pravděpodobně nejpouží- vanější klasická metoda v lineární regresi: ...
  • Audio průvodce pro turisty 

   Author: Klíma Vladislav; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • Aukce: teorie a experiment 

   Author: Filip Mairinger; Supervisor: Levínský René; Opponent: Zelený Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se zabývá statickými nekooperativními hrami. Na úvod je definovaná statická hra a statická Bayesova hra. Dále jsou představeny aukce prvních a druhých cen a jejich rovnovážné strategie. Na to navazuje teorém o ...
  • Automatické rozmisťování propojených modulů v nástroji I3T 

   Author: Marek Nechanský; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Důležitou roli při pochopení grafu hraje jeho graficka representace. Vykreslení grafu by mělo být závislé na typu grafu. Hodně specifický typ grafu je pužíván v programu nazvaném Interactive Tool for Teaching Transformations. ...