Now showing items 107-126 of 1477

  • Asymptotické vlastnosti statistické rigidity v částicových systémech s balanční vlastností 

   Author: Daniel Wohlrath; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Hobza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá částicovými systémy s balanční vlastností, které mají praktické využití v teorii dopravy při modelování pravděpodobnostních rozdělení roztečí vozidel na vozovce. Nejdříve jsme shrnuli základní vlastnosti ...
  • Asymptotika a studium chování S-váženého odhadu na konečných souborech dat 

   Author: Petřík Jan; Supervisor: Víšek Jan Ámos; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Při zpracování dat, některou statistickou či ekonometrickou metodou, se setkáváme - při zvětšující se rozmanitost dat - stále častěji s jejich kontaminací. Pravděpodobně nejpouží- vanější klasická metoda v lineární regresi: ...
  • Audio průvodce pro turisty 

   Author: Klíma Vladislav; Supervisor: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-07)
  • Aukce: teorie a experiment 

   Author: Filip Mairinger; Supervisor: Levínský René; Opponent: Zelený Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se zabývá statickými nekooperativními hrami. Na úvod je definovaná statická hra a statická Bayesova hra. Dále jsou představeny aukce prvních a druhých cen a jejich rovnovážné strategie. Na to navazuje teorém o ...
  • Automatické rozmisťování propojených modulů v nástroji I3T 

   Author: Marek Nechanský; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Důležitou roli při pochopení grafu hraje jeho graficka representace. Vykreslení grafu by mělo být závislé na typu grafu. Hodně specifický typ grafu je pužíván v programu nazvaném Interactive Tool for Teaching Transformations. ...
  • Barevná obrazová holografie 

   Author: Chlebounová Zuzana; Supervisor: Škereň Marek; Opponent: Květoň Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-15)
  • Barevné obrazové hologramy realizované v panchromatických záznamových materiálech 

   Author: Holanová Kristýna; Supervisor: Škereň Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Bayesovská inference s využitím stochastické simulace pomocí metod ABC 

   Author: Kubiš Jakub; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Nagy Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Bayesovské odhadovaní struktury lineárního modelu s velkým množstvím alternativ 

   Author: Pálková Barbora; Supervisor: Kárný Miroslav; Opponent: Jirsa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Hledání struktury lineárního modelu znamená rozhodnout, které parametry model ovlivňují či neovlivňují. Máme-li řádově desítky různých parametrů, existuje příliš mnoho hypotéz na to, abychom je mohli jednotlivě porovnat. ...
  • Báze reprezentací Lieových algeber 

   Author: Kotrbatý Jan; Supervisor: Pošta Severin; Opponent: Fuksa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
   V této práci se zabýváme konstrukcí Chevalleyovy báze prosté Lieovy algebry. Vyřešení tohoto problému je prvním krokem komplexnější úlohy konstrukce bází pro reprezentace prostých Lieových algeber. V první části práce ...
  • Bezpečnostní analýza chování kontejnmentu JE s reaktorem VVER-1000 při haváriích s únikem chladiva 

   Author: Kecek Adam; Supervisor: Macek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Bezpečnostní analýza roztržení parního potrubí BE přístupem 

   Author: Meca Radim; Supervisor: Macek Jiří; Opponent: Miasnikov Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
   Metoda nejlepšího přístupu, analýza roztržení parního potrubí
  • Bezztrátové kompresní algoritmy - komprese fyzikálních dat z experimentu COMPASS v CERN 

   Author: Lehoczký Jan; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Tato práce je zaměřena na bezztrátovou kompresi pro binární soubory. Nejprve jsou vysvětleny typy kompresních algoritmů, poté jejich princip fungování a nakonec využití. V rámci práce je vypracován program, který slouží k ...
  • Biofunkcionalizace luminiscenční nanokompozitu 

   Author: Kseniya Popovich; Supervisor: Čuba Václav; Opponent: Davídková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-18)
   Hlavními cíli práce byl návrh struktury, syntéza a stanovení vlastností multimodálních luminiscenčních nanokompozitních materiálů. Luminiscenční nanokompozitní materiály obsahují scintilující jádro, které bylo připravené ...
  • Biomedicinské využití frekvenční analýzy 3D obrazu v dodekaedrické topologii 

   Author: Kajínek Ondřej; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Biomedicínské využití 3D watershedu v dodekaedrické topologii 

   Author: Hubata - Vacek Václav; Supervisor: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bodové symetrie Poisson-Lie T-duálních sigma modelů 

   Author: Janák Martin; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Bolometrická měření na tokamaku GOLEM 

   Author: Leitl Bořek; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Tato práce se věnuje popisu vlastností a praktické aplikaci rychlých AXUV diod na tokamaku GOLEM pro detekci záření plazmatu v oblasti UV a měkkého RTG.
  • Bolometrická měření na tokamaku GOLEM 

   Author: Leitl Bořek; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-21)
   Tato práce se věnuje popisu vlastností a praktické aplikaci rychlých AXUV diod na tokamaku GOLEM pro detekci záření plazmatu v oblasti UV a měkkého RTG.
  • Byesovský výběr modelu 

   Author: Poliak Kajetán; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce má za cíl představení bayesovské statistiky a bayesovského výběru modelu. K tomuto cíli přistupuje přes seznámení se s tvorbou statistických modelů pro lineární a logistickou regresi. Předvedena je statistická ...