Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroj pro visualizaci dat v mezinárodním e-health standardním formátu HL7 ve spojení s časovou osou. 

   Author: Jan Vitha; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Práce se zabývá standardem Clinical Document Architecture a způsobem, jakým jsou v tomto formátu kódovaná data. Hlavním cílem práce je aplikace těchto poznatků při návrhu nástroje zobrazující takto uložená data Pacientského ...