Now showing items 1-3 of 3

  • Vizualizace urbanistických dat 

   Author: Vojtěch Tomas; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Čtyroký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Vizualizace urbanistických dat zásadním způsobem přispívá k udržitelnému rozvoji měst. Vizuální média umožňují efektivní komunikaci, která je základním kamenem vývoje. V této práci je představen návrh a implementace ...
  • Webová aplikace pro správu požadavků v systému pro sběr geodat davem 

   Author: Šimon Kadlec; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce analyzuje požadavky pro sběr a ověřování chodníkových dat, které byly definovány v rámci projektu Cityplan a požadavky na aplikace sbírající data pomocí davu (crowdsourcing). Na základě analýzy je ...
  • Webová aplikace pro vizualizaci tabulkových dat 

   Author: Zuzana Štětinová; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Pavlovec Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato diplomová práce diskutuje návrh a realizaci aplikace určené k vizualizaci tabulkových dat ve webovém prostředí. Aplikace slouží k vizualizaci tabulkových dat uživatele s kvantitativními i nominálními atributami a ...