Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh uživatelského rozhraní pro 3D modelář rozšířené reality 

   Author: Michal Ščupák; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní pro 3D modelář rozšířené reality. Konkrétně jde o práci zaměřenou na analýzu existujícího produktu společnosti Misterine s.r.o. - Misterine Studio, a návrh nového ...
  • Vizualizace grafů ve virtuální realitě 

   Author: Tomáš Havlík; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Cílem této diplomové práce je návrh a implementace aplikace pro virtuální realitu, která umožní uživateli vytvářet obecné vizualizace poskytnutých dat v souladu s principy uživatelsky orientovaného návrhu a s využitím ...