Now showing items 1-1 of 1

    • Detekce škodlivého kódu ve webových aplikacích 

      Author: Rejthar Edvard; Supervisor: Medvecký Michal; Opponent: Macejko Peter
      Následující práce si klade za cíl zpracovat rešerši škodlivého kódu, který útočníci vkládají do napadených webových prezentací. Posléze navrhneme a implementujeme program, který bude schopný vyhledat ve skriptech webu ...