Now showing items 1-1 of 1

    • Úlohy pro kognitivní cvičení 

      Author: Svoboda Jan; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Sušický Tomáš
      Práce obsahuje stručný úvod k problematice kognitivního tréninku doplněný o porovnání existujících řešení zabývajících se tréninkem kognitivních funkcí. Hlavním cílem práce je vytvoření (naprogramování) jednoduše ovladatelné ...