Now showing items 1-1 of 1

    • Grafický editor konečných automatů a kaskády 

      Author: Adámek Martin; Supervisor: Kufner Josef; Opponent: Aubrecht Petr
      Tato práce se zabývá návrhem a implementací dvou grafických editorů - editoru kaskády bloků a editoru stavových automatů Smalldb - oba realizované jako JavaScriptové pluginy postavené na frameworku jQuery, tedy čistě ...