Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování dat z vláknově-optických senzorů průhybu 

   Author: Halouska Matěj; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Šašek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Společnost Safibra s.r.o zadala po-žadavek na analýzu a implementaci modulu do software SigProc, který zobrazuje data z vláknově-optických senzorů průhybu. Diplomová práce se zabývá problematikou vizualizace streamovaných ...