Now showing items 1-1 of 1

    • Serverová část aplikace pro zpracování videa 

      Author: Primak Aleksandr; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Hák Josef
      Tato bakalářská práce se zabývá návrhem serverové části aplikace pro zpracování videa, která je zodpovědná za nalezení přechodů mezi scénami. Seznamuje čtenáře se současně používanými technologiemi v oblasti kódování a ...