Now showing items 1-1 of 1

    • Interaktivní učebnice pro ANDROID 

      Author: Rychlovský Jiří; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Balata Jan
      Tato bakalářská práce pojednává o projektu tvorby interaktivních učebnic pro základní a střední školy. V práci je provedena analýza několika jiţ existujících učebnic a dále práce vyuţívá nabytých poznatků získaných z této ...