Now showing items 1-1 of 1

    • Modelování vodní hladiny 

      Author: Ufimtsev Andrey; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Bittner Jiří
      Tato práce se zabývá problémy simulací vodní hladiny pomocí spektrální syntézy. Pro simulací hladiny budeme používat Rychlou Fourierovou Transformace. Podíváme se na to, jak FFT algoritmus může být implementovan na grafickém ...