Now showing items 1-1 of 1

    • Webový systém pro prodej fotografií 

      Author: Telehuz Vladislav; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Rudomilov Ilya
      Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webového systému pro prodej fotografií. Systém pro koncového uživatele poskytuje funkcionalitu internetového obchodu s fotografiemi a pro fotografy rozhraní pro správu ...