Now showing items 1-1 of 1

    • Webová prezentace s HTML5 streamingem pro neziskovou TV 

      Author: Luňák Martin; Supervisor: Vondra Tomáš; Opponent: Bureš Miroslav
      Cílem této práce je popsat charakteristiky HTML5 specifikace a její použití při tvorbě webové prezentace jak z implementační, tak i z designové stránky. Práce rovněž popisuje návrh a imple-mentaci webové aplikace včetně ...