Now showing items 156-175 of 349

  • Model GSM sítě pomocí VRML 

   Author: Zíka Jan; Supervisor: Danihelka Jiří; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Model humanoida 

   Author: Smetana Radek; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Kavan Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Model oblohy pro systém VRUT 

   Author: Michal Hvězda; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací modulu pro simulaci oblohy, který může být použit v systému VRUT. Práce se dále zaměřuje na implementaci samostatné aplikace, která podporuje vzdušnou perspektivu při ...
  • Modelování 3D animací avatarů ve výukové hře 

   Author: Yanina Arameleva; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce se zabývá vytvářením animací stárnutí 3D avatarů a implementováním komplikací způsobených cukrovkou pro výukovou hru MyDiabetic. Ve výsledku jsou vytvořeny plynulé animace stárnutí postaviček pro použití v průběhu ...
  • Modelování vodní hladiny 

   Author: Ufimtsev Andrey; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Bittner Jiří
   Tato práce se zabývá problémy simulací vodní hladiny pomocí spektrální syntézy. Pro simulací hladiny budeme používat Rychlou Fourierovou Transformace. Podíváme se na to, jak FFT algoritmus může být implementovan na grafickém ...
  • Modely 3D scén pro jízdní simulátor 

   Author: Brachaczek Petr; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Míšek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se věnuje modelové úpravě rozsáhlé scény exteriéru pro zobrazování v aplikaci VRUT. Mimo jiné také popisuje teorii zobrazování 3D scén v reálném čase a zabývá se reprezentací modelů a jejich materiálů.
  • Modul pro kontrolu obsahu manuálních testovacích skriptů 

   Author: Doležal Luboš; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Filipský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modul pro konverzi manuálních testovacích skriptů 

   Author: Kohout Šimon; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modul pro srovnání obsahu manuálních testovacích skriptů s testovanou webovou aplikací 

   Author: Vlček Michal; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Filipský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modul správy lidských zdrojů pro systém Redmine 

   Author: Lebedeva Antonina; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Kocanda Stanislav
   Cílem této bakalářské práce je vytvoření aplikace pro správu projektů a lidských zdrojů, která by měla komunikovat s systémem Redmine. V rámci bakalářské práce se zabývám analýzou existujících a podobných řešení, návrhem ...
  • Modul zobrazování lidské pánve a chirurgických šroubů 

   Author: Šmrha Michal; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Uřičář Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modulární redakční systém využívající HTML5 

   Author: Beránek Jan; Supervisor: Jirkovský Vojtěch; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mullerova vila - hrubý model 

   Author: Maroušek Vladimír; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Danihelka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Multi-agentní plánovač se silnou ochranou soukromých informací 

   Author: Radek Bumbálek; Supervisor: Štolba Michal; Opponent: Tožička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit rozšíření multi-agentního plánovače PSM Planner, které zachovává silnou ochranu soukromých informací. Tato ochrana je zajištěna pomocí programu Sharemind. Práce se zaměřuje kromě ...
  • Multimediální webová prezentace umělecké tvorby 

   Author: Do Thang; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Čechová Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Multiplatformní aplikace v rozšířené realitě pro vizualizaci satelitů Země 

   Author: Vojtěch Pospíšil; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Štefl Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem multiplatformní mobilní aplikace s využitím prvků rozšířené reality pro vizualizaci poloh satelitů Země a prvků pozemního segmentu GPS. Cílem práce je seznámit čtenáře s možnostmi ...
  • Nácvik každodenních činností ve VR 

   Author: Jan Tošner; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žákovská Uršula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tento dokument je bakalářská práce Jana Tošnera. Její cílem bylo vytvoření aplikace pro lidi, kteří mají problémy s každodenními činnostmi. Ta by jim měla pomoci se znovu začlenit do společnosti V analýze jsou rozebrány ...
  • Nástroj pro efektivní vývoj webu 

   Author: Polakovič Jaroslav; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nástroj pro evidenci konferencí 

   Author: Římal Jakub; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Fišer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nástroj pro návrh a export závodních tratí 

   Author: Mykola Isaiev; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Efremov Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Vytváření trojrozměrných scén závodních tratí vyžaduje znalost specifického softwaru a může být časově náročné. Výzkumné centrum Smart Driving Solutions používá řidičský simulátor Cruden Panthera pro řadu interních a ...