Now showing items 106-125 of 364

  • Interaktivní model automobilové převodovky 

   Author: Procházka Jaroslav; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interaktivní model počítačového tomografu 

   Author: Zeman Ondřej; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interaktivní model tokamaku GOLEM 

   Author: Pluhař Ondřej; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Svoboda Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interaktivní techniky pro imersivní VR zařízení 

   Author: Matějka Radek; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Trávníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interaktivní techniky ve WebGL 

   Author: Pabalavets Lidziya; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Interaktivní učebnice pro ANDROID 

   Author: Teplý Jan; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Interaktivní učebnice pro ANDROID 

   Author: Veselý Josef; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Balata Jan
  • Interaktivní učebnice pro ANDROID 

   Author: Rychlovský Jiří; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Balata Jan
   Tato bakalářská práce pojednává o projektu tvorby interaktivních učebnic pro základní a střední školy. V práci je provedena analýza několika jiţ existujících učebnic a dále práce vyuţívá nabytých poznatků získaných z této ...
  • Interaktivní vizualizace černých děr 

   Author: Platonov Ivan; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bursa Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato bakalářská práce se věnuje vizualizaci velmi vzácných a málo prozkoumaných objektů vesmíru, kterými jsou černé díry. Tato práce také popisuje matematické základy černých děr, Kerrův časoprostor a metody sledování ...
  • Internetová stránka pro porovnávání extenzí 

   Author: Fiala Jan; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Ambrož David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Internetový obchod a jeho administrace 

   Author: Fajfr Marek; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Internetový obchod autodílny 

   Author: Svobodová Aneta; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Malinský Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Internetový obchod s podporou modularity 

   Author: Kožokar Pavel; Supervisor: Malinský Radek; Opponent: Balík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Internetový portál pro uměleckou komunitu 

   Author: Bencúr Juraj; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Internetový systém pro komunitu sportovních fanoušků 

   Author: Šimek Jan; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Balík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • IS výzkumné skupiny 

   Author: Havlíček Michal; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jádro závodního simulátoru 

   Author: Vonásek Luboš; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Hapala Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Jmenné služby v operačních systémech 

   Author: Hašek Michal; Supervisor: Juřík Milan; Opponent: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Katalog fyzikálních a environmentálních profilů stavebních konstrukcí 

   Author: Žďára Tomáš; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Lupíšek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Klient-server aplikace pro ilustrativní explodování 3D modelů 

   Author: Samec Adam; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   Tato bakalářská práce se zabývá úpravou existující desktopové aplikace pro ilustrativní explodování 3D modelu do podoby webové klient-server aplikace. Serverová část bude sloužit k ukládání klientem nahraných modelů, výpočtu ...