Now showing items 21-27 of 27

  • UI dohledového centra pro navigační systém pro nemocnice 

   Author: Palivcová Dominika; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT probíhá vývoj navigačního systému pro nemocnice. Principem tohoto systému je poskytování personalizovaných navigačních instrukcí s využitím video detekce osob. Uživatelé ...
  • Uživatelské rozhraní pro modifikaci parametrů vykreslovacích algoritmů 

   Author: Netušil Jiří; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
   V současné době neexistuje jednoduchý způsob vytvoření uživatelského rozhraní a ovládacích prvků pro parametry v knihovně Tigr využívající Java Open Graphics Library k vykreslení 3D scény. Cílem mé práce je analyzovat a ...
  • Vizualizační komponenty pro automatickou podporu explorativního testování softwaru 

   Author: Kadrnoška Matouš; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je vytvořit doplňující komponentu aplikace TapirHQ, která bude vizualizovat mapu stránky. Tato mapa má strukturu orientovaného grafu, kde uzly představují stránky aplikace a hrany reprezentují přechody ...
  • Vizualizační komponenty pro automatickou podporu explorativního testování softwaru 

   Author: Kadrnoška Matouš; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem této práce je vytvořit doplňující komponentu aplikace TapirHQ, která bude vizualizovat mapu stránky. Tato mapa má strukturu orientovaného grafu, kde uzly představují stránky aplikace a hrany reprezentují přechody ...
  • Zaznamenání průběhu interakce s 3D scénou do video sekvence 

   Author: Havelík Jaroslav; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zásuvný modul do webového prohlížeče Chrome pro záznam uživatelské činnosti 

   Author: Kšáda Michal; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Zásuvný modul do webového prohlížeče Firefox pro záznam uživatelské činnosti 

   Author: Arvay Radek; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)