Zobrazují se záznamy 1-20 z 287

  • Implementace metody pro porovnání dvou časových stupnic na FPGA obvodu 

   Autor: Michal Špaček; Vedoucí práce: Sedláček Radek; Oponent práce: Vojtěch Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Práce se zabývá implementací TDC (Time-to-Digital Converter) uvnitř FPGA obvodu. Druhá část práce se zaměřuje na přenos přesného času prostřednictvím optických vláken a jeho následné porovnání s lokální časovou stupnicí. ...
  • Mobilní manipulace v prostředí s překážkami 

   Autor: Joonhong Min; Vedoucí práce: Ecorchard Gaël Pierre Marie; Oponent práce: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Hlavním účelem této práce je zkoumat reprezentace komponent robota, jak jsou strukturovány a za jakým účelem. Vytvoření reprezentace bude vyzkoušeno se zkoumanými informacemi, které lze aplikovat jak na simulaci, tak na ...
  • Analýza kosmických misí malých satelitů CubeSat na VLEO s využitím air-breathing iontového pohonu. 

   Autor: David Hladík; Vedoucí práce: Hudec René; Oponent práce: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Diplomová práce se zabývá využitím Air-Breathing Ion Thruster pro kosmické mise na orbitě pod 300 km, neboli VLEO (z angl. \emph{Very Low Earth Orbit}). V teoretické části jsou podrobně rozebrány klíčové pojmy a náležitosti ...
  • Protonový magnetometr a zpracování precesního signálu 

   Autor: Ondřej Bureš; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Cílem této diplomové práce je návrh a realizace protonového magnetometru pro měření magnetického pole Země s možností vzorkování precesního signálu pro následné číslicové zpracování. Dílčí částí je také otestování parametrů ...
  • Systém pro detekci akustických událostí 

   Autor: Michal Opočenský; Vedoucí práce: Holub Jan; Oponent práce: Čáp Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Hlavním cílem této práce je vytvořit systém schopný detekce, klasifikace a lokalizace střelby. Systém se skládá z dedikované desky a serverové aplikace. Systém detekuje zvukové události a jako první krok vyfiltruje události, ...
  • Softwarově definovaný osciloskop s mikrořadičem STM32F103 

   Autor: Jakub Pařez; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Hladík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací softwarově definovaného osciloskopu, který má být cílen na hromadnou distanční výuku praktické elektroniky. Jako srdce osciloskopu byly zvoleny mikrořadiče STM32. Firmware byl ...
  • Diagnostika systému White Rabbit 

   Autor: Filip Tefr; Vedoucí práce: Roztočil Jaroslav; Oponent práce: Kuna Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Cílem této práce práce bylo navrhnout a vytvořit automatický diagnostický systém pro White Rabbit zařízení, který uživateli usnadní detekci a opravu chyb. Pro vývoj systému byl použit jazyk C++ spolu s QT frameworkem. ...
  • LIDAR senzor a jeho aplikace v mobilním robotu 

   Autor: Pavel Doubrava; Vedoucí práce: Petrucha Vojtěch; Oponent práce: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Cílem předložené diplomové práce je návrh a realizace senzorové jednotky umožňující mapovat okolní prostředí pomocí rotujících lidar senzorů vzdálenosti. Je popsáno dokončení konstrukce, začlenění senzorové jednotky a ...
  • Zvyšování kvality veřejného osvětlení v rámci Smart City 

   Autor: Tomáš Vencovský; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Dolejší Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Diplomová práce se zabývá kvantifikací neužitečného světla vyzařovaného svítidly z aglomerace Prahy 6. Teoretická část popisuje přístup předpisů a doporučení k otázce rušivého světla. Následující kapitoly popisují projevy ...
  • Reálná energetická náročnost provozu budovy 

   Autor: Lukáš Chytrý; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   V této diplomové práci jsem vypracoval energetický audit zadaného objektu a zhodnotil jeho energetickou náročnost provozu dne vyhlášky č. 264/2020 Sb. Práce obsahuje teoretickou část, kde se zabývám jednotlivými opatřeními ...
  • Akumulace přebytků z OZE do vodíku 

   Autor: Michal Bajtalon; Vedoucí práce: Beranovský Jiří; Oponent práce: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti ukládání přebytečné energie z fotovoltaické elektrárny do vodíku a řeší jednotlivé části celého návrhu. Práce obsahuje návrh fotovoltaické elektrárny, výpočet spotřeby elektrické ...
  • CAN FD Gateway 

   Autor: Srinath Rangarajan; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Krecl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací softwaru pro CAN FD Gateway. Přístroj je určen pro účely testování v automobilovém průmyslu, kde zařízení funguje jako brána mezi dvěma sítěmi CAN FD. Gatewayumožňuje blokovat, ...
  • Komunikační brána pro smart home 

   Autor: Vlastimil Lhotecký; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Straka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   V této práci se zabývám návrhem a realizací univerzální komunikační brány, která by mohla sloužit jako ústředna chytré domácnosti umožňující integrovat co nejvíce běžně dostupných Smart Home produktů bez ohledu na výrobce ...
  • Automatický tester ovládacích prvků strojů 

   Autor: Hana Nováková; Vedoucí práce: Holub Jan; Oponent práce: Čáp Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Testování produktů je důležitou součástí průmyslové výroby. Automatizace testování může přinést jasnější a spolehlivější výsledky a přinést možnost testovat dlouhodobě. Tato práce pojednává o návrhu a vývoji automatického ...
  • Vícekanálový příjem a zpracování ADS-B signálů 

   Autor: Filip Srbljanović; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Seidl Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-20)
   ADS-B je požíván v letecké dopravě jako závisle kooperující přehledový systém pro sledování letadel ve vzdušném prostoru. Vysílá informace o identifikaci letadla, rychlosti, poloze a výšce. První část je věnována stručné ...
  • Principy MLAT a směrového zaměřování ADS-B pro vícekanálový přijímač 

   Autor: Adam Půta; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-20)
   Tato práce si klade za cíl aplikovat postupy, které se uplatňují v problematice MLAT za použití ADS-B signálu. V aplikační části se zabývá problematikou rozlišování signálů od různých letadel. Dále je pozornost problematice ...
  • Identifikace skupin útočníků pomocí minimálních honeypotů 

   Autor: Miroslav Hanák; Vedoucí práce: Píša Pavel; Oponent práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací minimálních honeypotů a následujícími analýzami dat z nich získaných. Honeypot je nástroj pro záznam útoků v počítačové síti. Cílem analýz je prozkoumat a vybrat vhodné algoritmy ...
  • Testovací prostředí pro integrační testování real-time software složeného z více komponent 

   Autor: Richard Steidl; Vedoucí práce: Matějka Joel; Oponent práce: Renza Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Práce analyzuje možnost tvorby obecného nástroje pro zjednodušení testování softwaru na úrovni komponent v rámci multikomponentního systému za plné softwarové integrace. Práce rovněž obsahuje konkrétní návrh řešení, který ...
  • Komunikační brána pro smart home 

   Autor: Vlastimil Lhotecký; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Straka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   V této práci se zabývám návrhem a realizací univerzální komunikační brány, určené primárně pro otevřené Smart Home ústředny jako je OpenHAB, Home Assistant nebo Node-RED, která umožňuje bezdrátově komunikovat s koncovými ...
  • Programové vybavení modulu pro řízení funkcí inteligentního vozu 

   Autor: Jaroslav Beran; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Neruda Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací firmware řídícího modulu pro účely ovládání vybraných funkcí inteligentního vozu. Úvodní část nastiňuje principy automobilové sítě CAN a následně se věnuje analýze funkcí vozu ...