Now showing items 1-2 of 2

  • Stejnosměrný napájecí zdroj s velmi nízkým šumem 

   Author: Horák Martin; Supervisor: Papež Václav; Opponent: Polák Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Zesilovač pro plošné ozvučení budovy 

   Author: Blažek František; Supervisor: Papež Václav; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zesilovače třídy D pro ozvučení budov a veřejných prostor. Teoretická část popisuje základní bloky zesilovačů třídy D, různé druhy modulačních technik a výstupní filtry. V další ...