Now showing items 1-2 of 2

  • Autopilot pro UAV letoun 

   Author: Pahorecký Petr; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Kaňovský Petr
   Tato práce pojednává o vytvoření autopilota do bezpilotního letounu. Jedná se o zkompletování tří diplomových prací zabývajících se výrobou letounu, jeho modelováním, návrhem a výrobou elektroniky a softwaru. Dále pojednává ...
  • Systém přenosu dat z/do bezpilotního prostředku 

   Author: Pahorecký Petr; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   V práci je popsán návrh a realizace komunikačního kanálu mezi pozemní stanicí a dronem (AR Drone 2.0) na vzdálenost větší než 500m. Byly popsány 3 možné přenosové kanály, kde 2 z nich mají přenos videa pomocí LTE sítě. ...