Now showing items 1-1 of 1

  • Integrační testování metodou Model-Based Testing - případová studie 

   Author: Michal Veselka; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Ristovska Biljana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Cílem této diplomové práce je ověřit možnosti integračního testování metodou Model-Based Testing (MBT). Práce se po úvodním seznámením s problematikou HIL (Hardware-in-the-Loop) testování zaměřuje na návrh modelů popisujících ...