Now showing items 1-2 of 2

  • Řídící software goniofotometru s možností exportu Eulumdat 

   Author: Kozlok Michal; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Maška Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce řeší vývoj řídícího prostředí pro obsluhu laboratorního goniofotometru s možností exportu měřených dat do formátu EULUMDAT, který slouží k digitálnímu popisu fotometrických parametrů svítidel. Je využíván zejména ...
  • Systém pro komplexní monitoring vlhkosti v budovách 

   Author: Maška Marek; Supervisor: Včelák Jan