Now showing items 1-4 of 4

  • Interferometry pro sledování pohybu a polohy 

   Author: Vála Antonín; Supervisor: Šístek Jan; Opponent: Haasz Vladimír
   Následující diplomová práce popisuje základní vlastnosti a principy optických senzorů pracujících na tzv. interferometrickém jevu pro měření polohy, vibrací či posunu objektu. Uvádí možné typy interferometrických senzorů ...
  • Metody impulzního měření fotovoltaických panelů 

   Author: Cmíral Tomáš; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Haasz Vladimír
  • Model sběrnicového systému inteligentní budovy s RS485 

   Author: Slánský Ondřej; Supervisor: Vítek Tomáš; Opponent: Haasz Vladimír
  • Studium "Potential Induced Degradation" (PID) na tenkovrstvých a-Si:H modulech 

   Author: Bréda Maroš; Supervisor: Finsterle Tomáš; Opponent: Haasz Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Táto práca sa zaoberá štúdiou potenciálom indukovanej degradácie na tenkovrstvých a-Si:H moduloch. V teoretickej časti postupne popisuje princípy, parametre a technológie fotovoltaického článku a panelu. Ďalej sú objasnené ...