Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza výkonu FVE při částečném poškození stringu 

   Author: František Hezina; Supervisor: Finsterle Tomáš; Opponent: Wolf Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Při výrobě elektrické energie z neobnovitelných zdrojů se do atmosféry uvolňuje velké množství škodlivých látek a skleníkových plynů, které mají značný dopad na zvyšování průměrné teploty atmosféry. Jelikož tento sekundární ...
  • Studium "Potential Induced Degradation" (PID) na tenkovrstvých a-Si:H modulech 

   Author: Bréda Maroš; Supervisor: Finsterle Tomáš; Opponent: Haasz Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Táto práca sa zaoberá štúdiou potenciálom indukovanej degradácie na tenkovrstvých a-Si:H moduloch. V teoretickej časti postupne popisuje princípy, parametre a technológie fotovoltaického článku a panelu. Ďalej sú objasnené ...