Now showing items 1-3 of 3

  • Automatické prediktivní zastavení letícího cíle s pomocí bezpilotní helikoptéry 

   Author: Heřt Daniel; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem této práce je vyvinout systém pro autonomní zastavení letícího cíle pomocí bezpilotní helikoptéry. Hlavní náplní této práce je vývoj strategie a plánování trajektorií pro zastavení cíle, vylepšení současného prediktivního ...
  • Autonomní lokalizace zdroje záření v 3D prostředí pomocí skupiny UAV 

   Author: Petr Štibinger; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Čížek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Práce je zaměřena na využití skupiny bezpilotních helikoptér v úloze hledání pozice neznámého zdroje ionizujícího záření. Tato úloha je řešena v prostředí s překážkami. Podstatnou část práce tvoří vývoj nových součástí pro ...
  • Modelování robotické helikoptéry 

   Author: Bartoš Petr; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato práce se zabývá vytvořením realistického modelu robotické vícerotorové helikoptéry pro uúčely jejího řízení. Práce zahrnuje seznámení s dynamikou vícerotorových helikoptér a přehled metod identikace dynamických systémů. ...